Stockholms Universitet XRF-Detector System. and One X-Ray Beam Guide and One Sensor Chip

XRF-Detector System. and One X-Ray Beam Guide and One Sensor Chip

Stockholms universitet, Stockholm

Inköp av En XRF-dedector system med ett X-ray beam guide samt ett sensor Chip for Radiographic Camer. Enligt Bif. wordformat från Beställare

Malin Kylander. Inst IGV/464. stockholms Universitet

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Direktupphandling utan föregående annonsering

Publicerad

2023-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-464-0015-23