Stockholms Universitet Utbildning för utbildare – train the trainer

Utbildning för utbildare – train the trainer

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

Peter Tidbeck

Institution/motsvarande

647 - IT-avdelningen

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Beskrivning:

Stockholms universitets IT-avdelning består av mer än 125 medarbetare fördelat på fyra sektioner och skall vara ett stöd till hela verksamheten inom Stockholms universitet genom att skapa goda förutsättningar för användningen av informationsteknik i utbildning, forskning och administration eller tjänster kan beskrivningen kortas ned till lämplig omfattning

2 Mål och syfte

Beskrivning:

Mål och syftet med denna offertförfråga/dirketupphandling är att teckna avtal med en leverantör som uppfyller kraven kring utbildning, där målet är att deltagaren ska bli en bättre utbildare och ta fram bra pedagosikt utbildningsmtaterial.

3  Kravspecifikation

Beskrivning:

Utbildningen ska omfatta moment som gör att deltagaren får tips och idéer för att kunna planera upp en kurs/utbildning och ta fram bra pedagosikt utbildningsmaterial - Utbildning för utbildare – train the trainer

Utbildningen ska genomföras i Stockholmsområdet under perioden 15 februari 2020 - 30 april 2020

Utbildningen ska innehålla öljande delar:

- Planera och lägga upp en utbildning

- Använda pedagogiska metoder och tekniker

- Involvera deltagarna

- Skapa att lärande klimat

- Framträda på ett levande, säkert och förtroendefullt sätt kunna vägleda.

- Bli mer medveten om vem du är i andras ögon

- Hantera motstånd och intresse

- Kommunikation

- Tidsplanering

- Inlärnings förståelse

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående och önskar att följande framgår av offerten;

Pris;

Lämna totalpris för uppdragets genomförande, i priset ska inkludera kostnad för kursmaterial, lunch, för- och/eller eftermiddagskaffe.

Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande.

Svara i anbudet hur offererad produkt uppfyller kravspecifikationen och i svaret ska kursupplägg/kursinnehåll bifogas

Frågor ställs och offert lämnas via Visma Direktupphandling

Offerten lämnas senast 2020-01-31 

Offerten ska vara bindande t o m 2020-06-30

5. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för Stockholms universitets mest fördelaktiga lösningen tilldelas kontraktet.

SU utvärderar anbuden i enlighet med ovan ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-01-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-FV-2.2.3-0205-2020