Stockholms Universitet Upphandling av systemstöd för lokalhantering

Upphandling av systemstöd för lokalhantering

Stockholms universitet, STOCKHOLM

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud avseende upphandling av systemstöd för lokal- och bostadshantering, nedan kallat systemstöd för lokalhantering.

Stockholms universitet inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud avseende upphandling av systemstöd för lokal- och bostadshantering, nedan kallat systemstöd för lokalhantering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-09)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2017-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-1528-17