Stockholms Universitet Upphandling av system för lagring och redigering

Upphandling av system för lagring och redigering

Stockholms universitet, Stockholm

Denna upphandling avser en investering i infrastruktur för hantering av media för videoredigering och arkivering. Lösningen ska fungera som stöd till Medieproduktions arbetsflöde för hantering, redigering och arkivering av mediefiler och vara kompatibel med befintliga mjukvaror samt kunna hantera och integrera material och metadata från det befintliga Media-Asset-Management system som finns bestående av EditShare server samt EditShare Ark för LTO-lagring.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

21/5