Stockholms Universitet Upphandling av SPSS Statistics - Campus

Upphandling av SPSS Statistics - Campus

Lunds universitet, Lund

Omfattning

Upphandlingen avser obegränsat användande av SPSS med tillgång till alla av IBM tillgängliga och supportade SPSS moduler, samt tillhörande tjänster som kan bistå licensansvarig med sakkunnighet gällande främst löpande licensfrågor , inköp och utbildning. Leverantören förväntas ansvara för fakturering samt bistå med rådgivning och information om licensvillkor, priser, licensmodeller, support, uppgraderingsrätter, m.m.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-09-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Skåne län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

V 2019/1102