Stockholms Universitet Upphandling av Miljöbelysning

Upphandling av Miljöbelysning

Stockholms universitet, Stockholm

Syftet med denna upphandling är att anskaffa belysningsarmaturer med tillhörande installation och montering som kommer att uppföras på Albanoområdet vid Stockholms universitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0562-21