Stockholms Universitet Undertextningstjänster - Ramavtal

Undertextningstjänster - Ramavtal

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandling av undertextningstjänster för att kunna tillgodose och öka tillgängligheten av läromaterial för studenter med hörselnedsättning och/eller andra svårigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-0208-17