Stockholms Universitet Tvättservice textilier

Tvättservice textilier

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandling av tvättservice för textilier.

Stockholms universitet inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivaren, att inkomma med anbud

avseende ramavtal för upphandlingsområde tvättservice textilier.

Det finns idag inget befintligt ramavtal för området tvättservice textilier. Ett ökat behov har uppstått och Stockholms universitet ämnar upphandla ett ramavtal för detta område .

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av Stockholms universitets samtliga institutioner och

enheter, samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till Stockholms universitet, fortsättningen kallade avropare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-09-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-06-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-2107-18