Stockholms Universitet Transkriptionstjänster för forskningsprojekt

Transkriptionstjänster för forskningsprojekt

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

 Susan Norke/ Rebecca Ye

Institution/motsvarande

Institutionen för pedagogik och didaktik

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning och forskning och har idag ca 170 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.

Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi har närmare 3 000 studenter som förutom fristående kurser studerar inom bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och kandidatprogram i mångfaldsstudier. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i de olika lärarprogrammen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom Rektorsprogrammet och vi har flera masterprogram, varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL), som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare har också sin hemvist vid institutionen.

2 Mål och syfte

Transkribering (ej automattextning) i Microsoft Word eller liknande textfil av 5 digitalt inspelade intervjuer (format m4a och WMA) som genomförts i forskningssyfte

3  Kravspecifikation

Intervjuer med två personer (intervjuare + respondent) på svenska, oftast ca 30-55 minuter ljudfil utskriven exakt vad som sägs t.ex att markera skratt, suckar eller andra uttryck inom parenteser. Det ska klart framgå när intervjuaren talar och när den intervjuade svarar. Namn på word-fil, ska motsvara namn på ljudfil. Markera I – för intervjuare och R för respondent.

I dagsläget finns redan ca 5 intervjuer inspelade, vilka vi kommer att skicka omgående som ska vara klara innan 30 Mar 2021, därefter kan det inkomma enstaka ljudfiler löpande.

Ljudfiler ska kunna laddas upp via säkert fildelningssystem/molntjänst eftersom detta kan vara känsliga och personliga uppgifter. I avtalet ska även utföraren utlova att arbeta med sekretess. Utförare ska åta sig att förstöra filerna efter utfört uppdrag. De färdiga transkriberade textfilerna ska kunna laddas ned på ett säkert sätt.

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående och önskar att följande framgår av offerten;

Pris; per inspelad minut, exkl. moms

Lämna totalpris för uppdragets genomförande.

Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande.

Svara i anbudet hur offererad produkt uppfyller kravspecifikationen:

Frågor ställs och offert lämnas via mail till: rebecca.ye@edu.su.se

Offerten lämnas senast   2021-03-09

Offerten ska vara bindande t o m   2021-12-31

5. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för SU mest fördelaktiga lösningen tilldelas kontraktet. SU utvärderar anbuden i enlighet med ovan ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-02-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

306-0125-21