Stockholms Universitet Transkribering Engelska inst

Transkribering Engelska inst

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

Kim Jansson

Institution/motsvarande

  Engelska institutionen

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Engelska institutionen vid Stockholms Universitet är en del av den humanistiska fakulteten och erbjuder undervisning på grund- och avancerad nivå, samt inom forskarutbildningen. Institutionen har en internationell prägel med framträdande forskare inom en rad områden, vilket syns i institutionens internationella publikationer och i Humanistiska fakultetens stöd till vår ledande forskning inom såväl litteratur som lingvistik. Engelskämnet har två huvudinriktningar, en litteraturvetenskaplig och en språkvetenskaplig. Institutionens litteraturvetenskapliga forskare arbetar inom områden som brittisk och amerikansk 1800-talslitteratur, modernism, postkolonial litteratur, världslitteratur, litteratursociologi, miljöhumaniora, samt narratologi. Institutionens språkvetenskapliga forskare arbetar inom områden som akademisk och yrkesinriktad engelska, varianter av engelska, språkvariation och språkförändring, engelska som ett lingua franca, och sociolingvistik.

2 Mål och syfte

Uppdraget är att transkribera ljudmaterial. Transkriptionen blir en del av forskningsmaterialet för analys.

3  Kravspecifikation

Transkribering av ljudmaterial, säker lagring av ljudfiler och färdigtranskriberade dokument.

Materialet kommer att omfatta totalt ca 5-10 timmar ljudinspelning. Varje inspelning består ett samtal mellan en forskare och en deltagare.

Vi planerar att genomföra intervjuerna under veckorna 39-41 och skickar dem löpande till er. Färdiga transkriberingar kan levereras till oss löpande så snart som möjligt och samtliga transkriberingar ska vara levererade senast 18 oktober. Ljudfiler och transkriptionsdokument ska hanteras på ett säkert sätt (lagring, sekretessförpliktelse).

Inspelning kommer att vara på svenska men kan innehålla ord eller frågor på engelska.

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående och önskar att följande framgår av offerten;

Pris, lämna minutpris samt totalpris för uppdragets genomförande. Om budget finns kan den anges för transparens. Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande.

Svara i anbudet hur offererad produkt uppfyller kravspecifikationen.

Frågor ställs och offert lämnas via Visma Direktupphandling.

Offerten lämnas senast   2019-09-19

Offerten ska vara bindande t o m   2019-09-30

4. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för SU mest fördelaktiga lösningen tilldelas kontraktet. SU utvärderar anbuden i enlighet med ovan ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-09-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-150-2.2.3-0109-19