Tolktjänster

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandlingen avser teckenspråkstolkning och skrivtolkning till döva, hörselskadade och vuxendöva studenter samt studenter med dövblindhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-06-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-3688-17