Stockholms Universitet Tjänst för analys, omvärldsbevakning och rådgivning inom IT-området.

Tjänst för analys, omvärldsbevakning och rådgivning inom IT-området.

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandlingen omfattar tjänst för analys, omvärldsbevakning och rådgivning inom IT-området.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende tjänst för analys, omvärldsbevakning och rådgivning inom IT-området i form av årligt abonnemang.

Tecknat avtal kommer att kunna användas av SU:s IT-avdelning, i fortsättningen kallade beställare/avropare.

Upphandlingen omfattar tjänst för analys, omvärldsbevakning och rådgivning inom IT-området.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende tjänst för analys, omvärldsbevakning och rådgivning inom IT-området.

Tecknat avtal kommer att kunna användas av SU:s IT-avdelning, i fortsättningen kallade beställare/avropare.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitet

Organisationsnummer: 202100-3062

106 91 Stockholm

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen. All forskning vid universitetet ska eftersträva att vara nationellt ledande och internationellt framstående. Universitet är ett av landets största lärosäten med cirka 33 000 studenter, 1 700 doktorander och cirka 5 500 medarbetare. Miljön är mångkulturell och på vissa institutioner är engelska arbetsspråket.

Inköps- och upphandlingssektionen vid Stockholms universitet genomför upphandlingar för universitets vägnar, medan beställningar och direktupphandlingar hanteras av de berörda institutionerna och motsvarande.För närvarande består organisationen av 4 fakulteter, 56 institutioner och 12 administrativa enheter.

Mer information om Stockholms universitets verksamhet finns att tillgå på www.su.se.

Omfattning

SU ämnar teckna avtal för tjänst för analys, omvärldsbevakning och rådgivning inom IT-området i form av årligt abonnemang.

Upphandlingen omfattar följande

Strategisk och taktisk rådgivning med omvärldsbevakning och analys för globala trender för IT-området (teknik, metodik, organisation, processer, kompetens, upphandlingar mm) samt oberoende analyser av produkter och leverantörer för IT-området.

Tillgång till oberoende kvalificerad information baserad på stora datamängder om aktuella ämnen inom IT-området.

Tillgång till oberoende kvalificerad information om aktuella ämnen inom IT såsom trender, event, analyser, best practices, ramverk, verktyg och benchmarkings.

Tillgång till analytiker och ämnesområdesexperter.

Möjlighet att få allmän rådgivning samt framtagna rutiner etc. granskade och kvalitetssäkrade av leverantörens ämnesområdesexperter.

SU avser att teckna avtal med en leverantör.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2019-12-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-3610-19