Stockholms Universitet Revision, stöd och rådgivning inom intern styrning och kontroll

Revision, stöd och rådgivning inom intern styrning och kontroll

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet (SU) erbjuder intresserade anbudsgivare att lämna anbud för revision och sedermera råd och stöd avseende processer kopplade till bland annat ledning och styrning, kvalitet, effektivisering, regelefterlevnad samt arbetsmiljö. Uppdraget innebär kontroll av nuvarande processer för upprätthållande av god kvalitet, effektivisering, regelefterlevnad samt arbetsmiljö efterlevs i Stockholms universitetets organisation; på institution, på förvaltning och i projekt.

Stockholms universitet vill enkelt avropa tjänster för revision inom intern styrning och kontroll och sedermera stöd och rådgivning från en (1) leverantör som är väl insatt i vad som behöver göras, tidsåtgång för revisionen samt har upparbetade processer för hur arbetet ska utföras.

Stockholms universitet (SU) erbjuder intresserade anbudsgivare att lämna anbud för revision och sedermera råd och stöd avseende processer kopplade till bland annat ledning och styrning, kvalitet, effektivisering, regelefterlevnad samt arbetsmiljö. Uppdraget innebär kontroll av nuvarande processer för upprätthållande av god kvalitet, effektivisering, regelefterlevnad samt arbetsmiljö efterlevs i Stockholms universitetets organisation; på institution, på förvaltning och i projekt.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för stöd och rådgivning inom intern styrning och kontroll.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, i fortsättningen kallade beställare, B.

Upphandlingens mål

Stockholms universitet vill enkelt avropa tjänster för revision inom intern styrning och kontroll och sedermera stöd och rådgivning från en (1) leverantör som är väl insatt i vad som behöver göras, tidsåtgång för revisionen samt har upparbetade processer för hur arbetet ska utföras.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitetOrganisationsnummer: 202100-3062106 91 Stockholm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0297-20