Stockholms Universitet Redaktionellt stöd för digitala kanaler

Redaktionellt stöd för digitala kanaler

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet har behov av att upphandla Ramavtal avseende Redaktionellt stöd för digitala kanaler enligt nedan:

Utbildning och kompetensutveckling

Analys och beslutsstöd

Rådgivning och framtagning av struktur och förvaltningsorganisation för digitala kanaler

Produktion och publicering av text- och bildinnehåll för digitala kanaler

Projektstöd

För mer detaljer om tjänsterna, se avsnitt 5 Kravspecifikation

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-05-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-0388-18