Stockholms Universitet Ramavtal för inkubatorer

Ramavtal för inkubatorer

Stockholms universitet, Stockholm

Ramavtal avseende inkubatorer för odling av celler och bakterier etc.

Upphandlingen är indelad i fem produktområden (PO) enligt nedan:

- Standardinkubatorer

- Kylinkubator

- CO2-inkubator med eventuella optioner

- Skakinkubator med eventuella optioner

- Skakinkubator kylning med eventuella optioner

Anbud kan lämnas på ett eller på flera PO. Det ska tydligt framgå i anbudet vilket eller vilka PO som anbudsgivaren lämnar anbud på.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2018-09-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

18/20