Stockholms Universitet Ram till digital skärm

Ram till digital skärm

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

Magdalena Pers Färjemark

Institutionen för data- och systemvetenskap

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är Stockholms universitets största institution med169 anställda och närmare 5 100 studenter. Med sin nära relation till samhälle och ett av världens största IT-kluster, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har DSV de bästa förutsättningar att bedriva svensk och internationell utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Redan år 1966 började DSV att bedriva utbildning och forskning inom IT, genom att blanda systemvetenskap i ett samhällsvetenskapligt perspektiv med tillämpad datavetenskap och kommunikationsteknik, vilket gör DSV till Sveriges äldsta institution för informationsteknik (IT).

2 Mål och syfte

Vi vill köpa 80 stycken utskrifter av den bifogade modellen av en ram

Modellen är en ram som ska passa runt en skärm

Lite tekniska uppgifter som kan vara till nytta:

  * Utskriften är testad på en ultimaker S5 med materialet "Ultimaker Tough PLA".

  * Vi har kunnat skriva ut modellen utan stöd.

  * Våra tester har gjorts med 0.2mm tjocka lager. Tjockare kan nog fungera, tunnare är inte meningsfullt.

  * Våra tester har gett en avvikelse från modellen på 0.2 mm över ramens kortsida, 0.3 mm över ramens långsida, 0.1 mm på höjden och 0.1 mm på väggarnas tjocklek. Ramen har fungerat givet de avvikelserna.

3  Kravspecifikation

Utskriften ska vara i svart plast med god styrka, förslagsvis något material motsvarande "Ultimaker Tough PLA" som vi testat med.

Det är viktigt att utskriftens mått är så nära modellens dimensioner som möjligt.

Måtten framgår av modellen, den är modellerad i skala 1:1 i mm.(Bifogad fil)

SKA:

* Vi vill att ni skapar en prototyp och skickar den till oss innan vi tar beslut om leverantör

Utvärdering av prototyp

 Kriterierna är: (rangordnat)

1) Liten avvikelse i mått jämfört med modellen. Optimalt vore avvikelser på under 0.1mm per 10cm.

2) Bästa ytkvalitet, inga defekter/artefakter i utskriften.

3) God rigiditet, materialet måste hålla formen väl.

4) Lägsta pris.

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående och önskar att följande framgår av offerten;

Pris;

Lämna totalpris inklusive leverans

Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande annat än vad som framgår av offerten.

Frågor ställs och offert lämnas via Visma Direktupphandling

Offerten lämnas senast 2020-02-14

Offerten ska vara bindande t o m  2020-05-31

5. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för SU mest fördelaktiga lösningen tilldelas kontraktet. SU utvärderar anbuden utifrån prototyp och rangordnade kriterier.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-01-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr SU-323-2.2.4-0013-20