Stockholms Universitet Provtagning och fältundersökning i marin miljö

Provtagning och fältundersökning i marin miljö

Stockholms universitet, Stockholm

Projektet Levande vikar startade 2020 och förväntas pågå till 2028, och genomförs i grunda vikar i Stockholms skärgård.

Det här uppdraget omfattar provtagning/fältundersökning och utvärdering i projektets vikar.

Uppdraget omfattar exempelvis provtagning av vattenkemi, plankton och sedimentationsfällor omkring fem gånger per år, som kompletteras med årliga undersökningar av fiskbestånd, bottenfauna och undervattensvegetation, m.m.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-484-0052-20