Stockholms Universitet Profilprodukter och presentartiklar

Profilprodukter och presentartiklar

Stockholms universitet, Stockholm

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Profilprodukter och presentartiklar. Avtal tecknas med en leverantör.

Omfattning

Uppdraget omfattar produktion och leverans av profilprodukter, presentartiklar och give aways såsom t.ex. pennor, block, USB-minnen, musmattor, reflexer, badlakan,vattenflaskor, reklamprodukter, profilkläder, give-aways, namnskyltar och liknande med successiva tryck.

Uppdraget omfattar även att tillhandahålla webbutik för externa beställare.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Profilprodukter och presentartiklar.

Tecknat ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare/avropare.

Avtal tecknas med en leverantör.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitet

Organisationsnummer: 202100-3062

106 91 Stockholm

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen. All forskning vid universitetet ska eftersträva att vara nationellt ledande och internationellt framstående. Universitet är ett av landets största lärosäten med cirka 35 000 studenter, 1 700 doktorander och cirka 5 000 medarbetare. Miljön är mångkulturell och på vissa institutioner är engelska arbetsspråket.

Inköps- och upphandlingssektionen vid Stockholms universitet genomför upphandlingar för universitets vägnar, medan beställningar och direktupphandlingar hanteras av de berörda institutionerna och motsvarande.För närvarande består organisationen av 4 fakulteter, 56 institutioner och 12 administrativa enheter.

Mer information om Stockholms universitets verksamhet finns att tillgå på www.su.se.

Omfattning

Uppdraget omfattar produktion och leverans av profilprodukter, presentartiklar och give aways såsom t.ex. pennor, block, USB-minnen, musmattor, reflexer, badlakan,vattenflaskor, reklamprodukter, profilkläder, give-aways, namnskyltar och liknande med successiva tryck.

Uppdraget omfattar även att tillhandahålla webbutik för externa beställare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-4511-18