Stockholms Universitet Post- och godstjänster 2022

Post- och godstjänster 2022

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet genomför upphandling av Post- och godstjänster 2022.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Stockholms universitet genomför upphandling av Post- och godstjänster 2022.

UF1 ALLMÄN ORIENTERING

Dessa föreskrifter är upprättade i enlighet med Upphandlingsföreskrifter ingående i Aff, Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster.

Koder och rubriker följer denna struktur.

Pyramidregeln: Det som skrivs under en kod och rubrik på högre nivå gäller för samtliga underordnade koder och rubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som tex skrivs under koden UF, gäller således för UF3, UF3.1 o s v, om annat inte anges under dessa underordnade koder.

För upphandlingen gäller Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) med tillämpning av regler gällande över tröskelvärdet.

Vi emotser ert anbud avseende Post- och godshantering inom Stockholm universitets (SU) ytor i enlighet med upphandlingsdokumentet och däri förtecknade handlingar.

Upphandlingen avser en del, dvs en leverantör antas.

Tecknat avtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner, enheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare (B).

UF3.1.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-4135-21