Pipettservice

Stockholms universitet, Stockholm

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för underhåll och kalibrering av pripetter.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare/avropare.

Omfattning

Upphandlingen omfattar underhåll och kalibrering av enkanals- och multikanalspipetter (ca 260 st årligen) där även dispensetter kan komma att ingå.

Kontroll bör ske var sjätte till var tolfte månad, löpande under avtalsperioden.

Vare sig volym eller antal kalibreringstillfällen kan garanteras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-3334-19