Stockholms Universitet Miljöbelysning Albano

Miljöbelysning Albano

Stockholms universitet, Stockholm

Syftet med denna upphandling är att anskaffa miljöbelysning med tillhörande installation och montering som kommer att uppföras på Albanoområdet. Installation och montering av den allmänna belysningen är redan utförd och miljöbelysningen är därför tänkt att komplettera dessa.

Upphandlingen omfattar framför allt inköp av armaturer i form av miljöbelysning till universitetsområdet Albano, mellan Stockholms universitet och KTH. I upphandlingen ingår även tillhörande installations- och montagearbete.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-3843-21