Stockholms Universitet Miljöanpassade busstransporter

Miljöanpassade busstransporter

Stockholms universitet, Stockholm

Lärosätena Stockholms Universitet (SU), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), och Karolinska Institutet (KI) genomför en gemensam upphandling av ramavtal gällande Busstransporter. Anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud.

Uppdraget omfattar hyra av bussar med förare och där tillhörande tjänster.

Inbjudan till upphandling

Lärosätena Stockholms Universitet (SU), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), och Karolinska Institutet (KI) genomför en gemensam upphandling av ramavtal gällande Busstransporter. Anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud. Avsikten med upphandlingen är att generera tre ramavtal, ett per lärosäte. Samtliga villkor gäller för samtliga lärosäten om inget annat uttryckligen meddelats i detta upphandlingsunderlag.

Upphandlande myndighet

Upphandlingen genomförs av Stockholms Universitet med fullmakt från Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska institutet.

Stockholms universitetOrganisationsnummer: 202100-3062106 91 Stockholm

Sista anbudsdag
4 dagar kvar

(2019-12-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SU FV-1442-19