Stockholms Universitet Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar

Stockholms universitet, Stockholm

Denna upphandling avser Medarbetarundersökningar. Stockholms universitet har beslutat om att samtliga institutioner/motsvarande regelbundet ska följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att denna uppföljning ska kunna vara systematisk, jämförbar och möjliggöra uppföljning på en myndighetsövergripande nivå krävs en gemensam metod/tillvägagångssätt. Stockholms universitet har därför beslutat om att genomföra en myndighetsgemensam medarbetarenkät.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0509-22