Stockholms Universitet Medarbetarundersökningar - Ramavtal

Medarbetarundersökningar - Ramavtal

Stockholms universitet, Stockholm

Bakgrund

Efter tidigare beslut av rektor (SU FV-2.12.1-0437-16) ska samtliga institutioner och förvaltningsavdelningar regelbundet genomföra medarbetarundersökningar för att följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att kunna verkställa det beslutet önskar nu Personalavdelningen upphandla en tjänst för medarbetarundersökningar.

Bakgrund

Efter tidigare beslut av rektor (SU FV-2.12.1-0437-16) ska samtliga institutioner och förvaltningsavdelningar regelbundet genomföra medarbetarundersökningar för att följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att kunna verkställa det beslutet önskar nu Personalavdelningen upphandla en tjänst för medarbetarundersökningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-06-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-05-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-1370-17