Stockholms Universitet Lock-in förstärkare

Lock-in förstärkare

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

Patrik Löfgren

Institution/motsvarande

Fysikum

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Fysikum är en forskningstung institution som främst är inriktad mot grundforskning. Här bedrivs både teoretisk och experimentell forskning inom de flesta av fysikens olika delområden. Institutionen är internationellt präglad och har ungefär 240 anställda och av dessa är 90 doktorander. Antalet professorer och lektorer är 50, forskare och postdoktorer 70 samt teknisk och administrativ personal 30.

Utöver forskarutbildningen så bedriver institutionen undervisning på grund- och avancerad nivå med totalt 250 studenter. Fysikum erbjuder ett kandidatprogram i fysik samt masterprogram i fysik, teoretisk fysik, beräkningsfysik samt medicinsk strålningsfysik. Kopplat till det senare så ges en yrkesutbildning till sjukhusfysiker.

2 Mål och syfte

Fysikum planerar upphandla två stycket Lock-in förstärkarsystem för användning inom forskningsområdena kvantoptik och kalorimetri. Lock-in förstärkarna skall kunna mäta svaga signaler i en brusig signalmiljö med en mycket hög noggrannhet vid en viss frekvens. Det är också viktigt att man kan mäta ett flertal signaler samtidigt vid ett antal olika frekvenser samt att referenssignaler och frekvenser som genereras kan justeras i realtid baserade på mätresultateten. Specifikationerna skiljer sig något för de två systemen. Detaljerad information om båda systemen finns beskrivet i bilagan "Appendix 1 Technical specifications Lock-in measurement systems SU-402-2.2.3-0056-19"

3  Kravspecifikation

Beskrivning: Se Appendix 1 Technical specifications Lock-in measurement systems SU-402-2.2.3-0056-19

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående och önskar att följande framgår av offerten;

Pris;

Lämna totalpris för leverans av två stycken Lock-in förstärkarsystem.

Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande.

Svara i anbudet hur offererad produkt uppfyller kravspecifikationen:

Frågor ställs och offert lämnas via Visma Direktupphandling

Offerten lämnas senast 2019-11-04

Offerten ska vara bindande t o m  2019-12-31

5. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för SU mest fördelaktiga lösningen tilldelas kontraktet. SU utvärderar anbuden i enlighet med ovan ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-402-2.2.3-0056-19