Stockholms Universitet Livsmedel för fika

Livsmedel för fika

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandlingens syfte

Syftet med upphandlingen är att upphandla ett avtal gällande livsmedel för fika (kaffe, te, drickchoklad, socker m.m.) för hela Stockholms universitet.

Stockholms universitet avser att skriva avtal med en (1) leverantör för delområde 1 och med en (1) leverantörer för delområde 2.

Delområde 1 avser Kaffe och te (se bilaga 2. Kaffe och te. Basprodukter. (Sortimentsbredd)

Delområde 2 avser Övriga livsmedel för fika (se bilaga 3. Övriga livsmedel för fika. Basprodukter. (Sortimentsbredd).

Anbud kan lämnas på respektive del eller på båda delarna.

Avtalstid

Ramavtalet träder i kraft efter det att Stockholms universitet och vinnande anbudsgivare undertecknat avtal.

Avtalen avses gälla i ett (1) år med möjlighet till ett (1) års förlängning maximalt tre (3) gånger.

Exakta datum fastställs vid avtalstecknandet. Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Stockholms universitet.

Anbudstidens utgång

Anbud ska vara Stockholms universitet tillhanda senast 2017-11-10 23:59  Anbud som inkommer senare kommer inte att beaktas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-11-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV 2.2.2-0291-17