Licenspartner

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Licenspartner.

Leverantören/Licenspartnern är en Leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster som kan agera som en proaktiv och strategisk partner.

Upphandlingen omfattar samtliga licensformer och tillhandahållandemetoder som Anbudsgivaren och Tillverkaren tillhandahåller.

Leverantören/Licenspartnern är en Leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster som kan agera som en proaktiv och strategisk partner.

Upphandlingen omfattar samtliga licensformer och tillhandahållandemetoder som Anbudsgivaren och Tillverkaren tillhandahåller.

Ramavtalets avtalsperiod är 2 år + möjlig förlängning om 1 + 1 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-0251-19