Stockholms Universitet Laboratoriekemikalier, utensilier och skyddsprodukter

Laboratoriekemikalier, utensilier och skyddsprodukter

Stockholms universitet, Stockholm

Ramavtal för leverans av laboratoriekemikalier, utensilier och skyddsutrustning till samtliga enheter vid Stockholms universitet, inklusive SU-butiken som bedriver butiksverksamhet och som i de flesta fall fungerar som central beställningsenhet för vidare distribution till institutionerna vid Stockholms universitet.

Upphandlingen är uppdelad i flera produktgrupper som trattar, prov- och preparatrör, petriskålar, bägare och märcylindrar, flaskor, burkar, gastvättflaskor, kolvar, pipette, proppar mfl.

Laboratorieutensilier och förbrukningsmaterial för laboratorieverksamhet. Produkterna är uppdelade i flera undergrupper borstar, termometrar. filtreringstillbehör, laboratoriepapper, klämmare och stativ, kromatografiprodukter, skedar och spatlar, sprutor, kanyler, provrörsställ och provrörsboxar, frysaskar, kryorörsrack, autoklavpåsar, plastbackar, pincetter, saxar och skalpeller, dunkar, hinkar, varukorgar, omrörarmagneter, mortlar, proppar och manschetter av gummi, sprutfilter, automatpipetter mfl.

Upphandlingen är uppdelad i produktgrupperna skyddsrockar, skyddshandskar, skyddsutrustning, avfallsemballage mfl.

Upphandlingen är uppdelad i flera produktgrupper som lösningsmedel, etanol, syror, baskemikalier samt övriga laboratoriekemikalier exklusive molekylärbiologiska produkter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-12-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-2537-17