Kylskåp

Stockholms universitet, Stockholm

Allmän information

Beställare: Magdalena Pers Färjemark

Inst/motsv: Institutionen för data- och systemvetenskap    

Direktupphandlingen avser: Vara  

Uppskattat värde: Under 100 000 kr    

Frågor besvaras genom: www.tendsign.se

Sista dag för frågor: 2018-05-23

Anbudet ska vara bindande t o m: 2018-06-15

Leveranstid, senast:  2018-05-31

Avtalet ska gälla fr.o.m. Ej aktuellt, Omgående förbrukning

Utvärdering av anbud

Anbud utvärderas utifrån i förväg angivna kriterier och förutbestämd utvärderingsmodell.

1. Pris

2. Leveranstid

Krav på leverantör/kvalificering

Registrering och skattekontroll

Leverantören ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Anbudsgivaren ska även uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgifter samt innehavare av F-skattesedel. Anbudsgivare ska vidare vara fri från obetalda skulder för sociala avgifter och skatter.

Stockholms universitet kommer att kontrollera detta genom Skatteverket och Bolagsverket. Svenska anbudsgivaren ska därför inte bifoga dokumentation som styrker att kraven uppfylls.

Utländsk leverantör ska bifoga motsvarande intyg översatta från sitt hemlandsspråk till svenska eller engelska som visar att de uppfyller lagstadgade krav avseende registrering och skatt ovan:    

Uteslutning av leverantör

Uteslutning av anbudsgivare kommer att ske om omständigheter enligt 13 kap. 1-3 § LOU föreligger.

Miljökrav

Ska ha: CE- märkning

Ska ha: energiförbrukning Max 130kWh/år

Ska ha: Bullernivå: Max 42db

Krav på varan/tjänsten      

1 stycken Kylskåp(utan frys)

Ska ha: Elkontakt minst 200cm.

Ska ha: Dörrhängning höger.

Ska ha:Termostat: Elektronisk.

Ska ha: Höjd Max 177,00 cm.

Bör ha: Bredd 54,00 cm.

Bör ha: Djup 54,00 cm.

Bör ha: Volym 308 liter.

Bör ha: Minst 5 Flyttbara hyllor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-05-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-05-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr: SU-323-2.2.3-0219-18