Stockholms Universitet Konsulttjänster inom Fundraising

Konsulttjänster inom Fundraising

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet (SU) har för avsikt att vidareutveckla sin fundraisingverksamhet. Syftet med vidareutvecklingen av verksamheten är att fördjupa relationerna med, för Stockholms universitet, viktiga externa aktörer. För vidareutvecklingen är SU i behov av relevanta konsulttjänster.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen även kallad B eller Beställaren, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för konsulttjänster inom fundraising.

Tecknat ramavtal kommer i första hand att användas av Samverksansavdelningen, men även av Bs övriga institutioner och motsvarande.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitet

Organisationsnummer: 202100-3062

106 91 Stockholm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2734-19