Stockholms Universitet Konsult rörande tids-, produktivitets- och stresshantering

Konsult rörande tids-, produktivitets- och stresshantering

Stockholms universitet, Stockholm

Syftet med upphandlingen är att kunna erbjuda doktorander, postdoktorer och övrigt akademisk personal inom SU konkreta verktyg för tids-, produktivitets- och stresshantering i akademisk miljö.

SU strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt med att på olika sätt arbeta proaktivt för en god arbetsmiljö för våra anställda.

Stockholms universitet vill skapa förutsättningar för doktorander att prestera väl och må bra under forskarutbildningen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0096-21