Stockholms Universitet Kommunikationstjänster

Kommunikationstjänster

Stockholms universitet, Stockholm

Denna upphandling avser Kommunikationstjänster och är uppdelad i följande delområden;

- Kreativa och konceptuella tjänster

- Informationsproduktion

Bakgrund, omfattning och syfte

För att säkerställa att en hög kvalitet hålls i universitetets externa och interna kommunikation söker SU leverantörer av reklambyråtjänster respektive produktionstjänster.

SUs kommunikation omfattar en rad olika aktiviteter och kanaler externt och internt. Våra digitala kanaler har också blivit en allt större del av vår totala kommunikation. Kommunikation sker både centralt för hela universitetet men också lokalt från institutioner, fakulteter, områdeskanslier, institut och centra.

Vi söker nu leverantörer av kommunikationstjänster som kan utveckla, stödja och utbilda en stor och decentraliserad organisation som vår, både på operativ och strategisk nivå. Uppdragen är av varierande karaktär och omfattning och vi värdesätter leverantörer som kan hantera våra varierande behov och erfarenheter av beställningar av kreativa tjänster på ett professionellt och pedagogiskt sätt.

Denna upphandling avser Kommunikationstjänster och är uppdelad i följande delområden;

Kreativa och konceptuella tjänster

Informationsproduktion

Uppdrag kommer att avropas då SU har behov och någon viss volym kan inte garanteras. Tidigare har dessa tjänster tillsammans omfattat ca 4 MSEK per år. Respektive tjänst har omfattat ca hälften av den uppskattade summan.

För mer information om denna upphandling se avsnitt 3. Kravspecifikation.

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2020-08-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2076-20