Stockholms Universitet Klimatberäkningsverktyg

Klimatberäkningsverktyg

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet har behov av ett digitalt stödsystem som visualiserar Stockholms universitetets koldioxidutsläpp, samt behov av löpande beräkningar av utsläpp.

Denna upphandling avser klimatberäkningsverktyg med tillhörande tjänster.

Sista anbudsdag
29 dagar kvar

(2022-09-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2493-22