Stockholms Universitet Klimatberäkning

Klimatberäkning

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

Marian Sarenbrant

Institution/motsvarande

Fastighetsavdelningen

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Fastighetsavdelningens uppdrag är att förse universitetet med ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler, bostäder och service. Avdelningen ansvarar för den strategiska planeringen av universitetets lokaler och bostäder och är universitetets representant i fastighets- och bostadsrelaterade frågor.

Team miljö som sitter vid fastighetsavdelningen arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor med ett universitetsövergripande perspektiv.

2 Mål och syfte

Syfte är att uppnå en kostnadseffektiv klimatberäkningsmetod som är anpassad efter Stockholms universitets diversifierade verksamhet. Som mål ska universitetets alla utsläpp för åren 2016-2019 beräknas ner till institutions- och avdelningsnivå med avskrivningslager där så är relevant. Resultatet ska sedan synliggöras och fungera som ett beslutstöd på aggregerad, institutions- och avdelningsnivå. Leverantören ska utföra uppdrag i enlighet med syftet.

3  Kravspecifikation

Beräkning av utsläpp sker med hjälp av data från ekonomihanteringssystem (kvittodata i pdf eller csv format), där leverantör ska identifiera och beräkna utsläpp av CO2e som universitetets inköp genererar utifrån bäst lämpad metod/modell. Ungefärlig mängd faktura/kvittodata per år är 90 000 stycken vilket totalt blir cirka 350 000 till 400 000 fakturor för perioden som efterfrågas. Beräkningarna ska genomföras så att de kan fördelas ut över olika organisatoriska enheter samt inkluderar avskrivningslager där så är relevant.

Större identifierade leverantörer/kategorier/investeringar ska verifieras och analyseras vidare för att kvalitetssäkra beräkningarna genom kvittoanalys.

För att kvaliteten i beräkningarna ska vara densamma för olika år ska de äldre investeringarna verifieras på samma sätt som de som skett under det aktuella året. Dessutom ska hantering av relativprisförändringar och inflation ske.

Möjligheten att visualisera resultaten av dessa data i ett beslutsstödsystem ska också finnas tillgängligt. Detta beslutsstödsystem ska kunna hantera målsättning samt åtgärdsplaneringseffekt för varje institution eller avdelning utifrån deras utsläpp.

Kompetens inom miljöanpassad multiregional input-output-analys samt livscykelanalys (LCA) krävs samt hur dessa metoder kan kombineras för en ökad noggrannhet i resultatet. Likaså tillräckliga statistiska färdigheter för att genomföra uppdraget i enlighet med kravbilden.

Maxbeloppet för detta uppdrag är 300 000 kronor vilket inkluderar analys enligt ovanstående text, visualiseringsmöjlighet och en projektrapport av genomförandeprocess. Projektet ska ske under 2020 med deadline på senast 2020-12-15. Betalning sker månadsvis eller vid slutleverans enligt överenskommelse vid avtalsskrivning.

Minst ett referensuppdrag för liknande uppdrag ska presenteras.

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående kravspecifikation och önskar att följande framgår av offerten;

Totalpriset är 300 000 varav viktning är 60 % kvalité och 40 % kostnad.

För tjänsten: Utifrån kravbilden ska en förklaring på max 1000 ord lämnas hur uppdraget kommer genomföras, vilken metod som kommer användas och hur resultatet kommer synliggöras. Tilldelningen kommer ske utifrån tydligast beskrivning för genomförande av uppdrag, förståelse för uppdraget samt strukturen på modell och visualisering. 

Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande.

Svara i anbudet hur offererad produkt uppfyller kravspecifikationen: Via en förklaring på max 1000 ord för hur uppdraget genomförs samt en offert för hur kostnaderna kommer fördelas inom de olika delarna av arbetet. Minst ett referensuppdrag ska också bifogas.

Frågor ställs och offert lämnas via Visma Direktupphandling

Offerten lämnas senast: 2020-04-14

Offerten ska vara bindande t o m: 2020-06-15

5. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för SU mest fördelaktiga lösningen tilldelas kontraktet. SU utvärderar anbuden i enlighet med ovan ställda krav.

För avtalet tillämpas frivillig avtalsspärr.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-27

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0305-20