Stockholms Universitet Kanban I praktiken

Kanban I praktiken

Stockholms universitet, Stockholm

Handläggare

Peter Tidbeck, 08-16 26 96

Institution/motsvarande

647 - IT-avdelningen 

Offertförfrågan

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 4,93 miljarder kronor.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. I samverkan med det omgivande samhället görs kunskap tillgänglig för alla genom dialog och deltagande i debatt och samhällsutveckling.

1 Om upphandlande institution

Stockholms universitets IT-avdelning består av mer än 120 medarbetare fördelat på fyra sektioner och skall vara ett stöd till hela verksamheten inom Stockholms universitet genom att skapa goda förutsättningar för användningen av informationsteknik i utbildning, forskning och administration

2 Mål och syfte

Syftet med denna direktupphandling är att en (1) medarbetare på Stockholms universitets IT-avdelningen ska lära sig Kanban.

3  Kravspecifikation

Innehåll i avropande kurs Kanban i praktiken

Kursen ska varva teori och praktik och innehålla övningar och exempel från verkligheten. 

Kursen vänder ska vända sig både till deltagare som inte har jobbat med Kanban tidigare och till deltagare som har en del erfarenhet.

Kursen ska innehålla bland annat följande

- Historik, bakomliggande filosofi och principer som gör att det fungerar

- Kanban grunder och spelregler

- Visualisering och kanbantavlor

- Kanban designmönster

- Mäta och rapportera exempelvis:

- Parallellt, effektivt arbete och ledtider

- Visa på hur Kanban kan hjälpa till att

- Leverera snabbare med bättre kvalité

- Identifiera hinder

- Organisera bättre

- Hur genomför man dagliga möten och ”walk the board”

Plats: Kursen ska genomföras i Stockholmsområdet

Period: Under perioden 1 november - 31 december 2019.

4 Offert

Vi emotser offert avseende ovanstående och önskar att följande framgår av offerten;

Totaltpris för efterfråga kurs.

I priset ska ingå kursmaterial, lunch, eventuellt för- och eftermiddagförfriskningar.

Inga övriga kostnader får tillkomma för uppdragets genomförande.

Svara i anbudet hur offererad produkt uppfyller kravspecifikationen. 

Frågor ställs och offert lämnas via Visma Direktupphandling

Offerten lämnas senast: 2019-10-25

Offerten ska vara bindande t o m 2019-12-31

5. Utvärdering och tilldelning (val av leverantör)

Den leverantör som offererar den för SU mest fördelaktiga utbildningen och lägsta priset tilldelas kontraktet.

SU utvärderar anbuden i enlighet med ovan ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-FV-2.2.3-3609-19