Stockholms Universitet Kalibrering - och certifieringstjänster

Kalibrering - och certifieringstjänster

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandlingen avser kalibrering- och certifieringstjänster för Stockholms universitet autopipetter, laborativa vågar och säkerhetsbänkar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-1338-23