Stockholms Universitet Juridiskt stöd

Juridiskt stöd

Stockholms universitet, Stockholm

Rättssekretariatet ansvarar för att tillhandahålla det juridiska stödet vid Stockholms universitet. Det förekommer att särskilda kunskaper och/ eller resurser behövs.

SU avser att teckna ramavtal för följande rättsområden:

1. Entreprenadrätt

2. IT-rätt

3. Immaterialrätt

4. Allmän juridik

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-FV-2.2.2-2738-20