IT Produkter

Stockholms universitet, Stockholm

Tidigare upphandling avbruten. Detta är den nya uppdaterade upphandlingen av IT Produkter bestående av IT Klienter, Telefoniprodukter samt Kringutrustning.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för IT Produkter innehållande IT Klienter, Telefoniprodukter samt Kringutrustning.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare/avropare.

Tidigare upphandling avbruten. Detta är den nya uppdaterade upphandlingen av IT Produkter bestående av IT Klienter, Telefoniprodukter samt Kringutrustning.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för IT Produkter innehållande IT Klienter, Telefoniprodukter samt Kringutrustning.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare/avropare.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitet

Organisationsnummer: 202100-3062

106 91 Stockholm

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen. All forskning vid universitetet ska eftersträva att vara nationellt ledande och internationellt framstående. Universitet är ett av landets största lärosäten med cirka 33 000 studenter, 1 700 doktorander och cirka 5 500 medarbetare. Miljön är mångkulturell och på vissa institutioner är engelska arbetsspråket.

Inköps- och upphandlingssektionen vid Stockholms universitet genomför upphandlingar för universitets vägnar, medan beställningar och direktupphandlingar hanteras av de berörda institutionerna och motsvarande.För närvarande består organisationen av 4 fakulteter, 56 institutioner och 12 administrativa enheter.

Mer information om Stockholms universitets verksamhet finns att tillgå på www.su.se.

Omfattning

Upphandlingen ska resultera i att ramavtal ingås mellan SU och en (1) eller flera kvalificerade leverantör/er, för alla tre Anbudsområdena (AO).

Om inte en (1) leverantör är kvalificerad för alla tre (3) AO:na så ska upphandlingen resultera i ramavtal ingås mellan SU och en (1) kvalificerad leverantör per AO.

Upphandlingen är indelad i tre (3) AO:n enligt nedan:

AO 1: IT Klienter med produktnära tillbehör (levereras tillsammans med produkten)AO 2: Kringutrustning (levereras ej tillsammans med produkten utan vid ett separat tillfälleAO 3: Telefoniprodukter

Utöver detta ingår produktnära tjänster till respektive AO.

För detaljer kring respektive anbudsområde, var vänlig se Bilaga 1 Definitioner.

Anbud kan lämnas på ett eller på flera AO. Anbudsgivare ska ange på vilket eller vilka AO som man lämnar anbud på.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-2.2.2-2950-19