Stockholms Universitet Inköp av bild- och ljudutrustning inom film

Inköp av bild- och ljudutrustning inom film

Stockholms universitet, Stockholm

Allmän information

Beställare: Magdalena Pers Färjemark

Inst/motsv: Data- och systemvetenskap (DSV) 

Direktupphandlingen avser: Vara 

Uppskattat värde: Under 100 000 kr    

Frågor besvaras genom: www.tendsign.se

Sista dag för frågor: 2018-05-07

Anbudet ska vara bindande t o m 2018-05-31

Leveranstid, senast: 2018-05-18

Avtalet ska gälla fr.o.m. Ej aktuellt, Omgående förbrukning

Förbehåll

Direktupphandlingen kan komma att avbrytas om godtagbara anbud inte inkommit eller om anbuden överskrider budgeten för uppdraget.

Även i det fall anbudsvärdet överstiger gränsen för direktupphandling, för närvarande 586 907 SEK avbryts upphandlingen.

Reservationer

Anbudet ska utformas helt enligt detta förfrågningsunderlag. Reservationer accepteras ej.

Utvärdering av anbud

Anbud utvärderas utifrån i förväg angivna kriterier och förutbestämd utvärderingsmodell.

1. Pris

2. Leveranstid

Registrering och skattekontroll

Leverantören ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Anbudsgivaren ska även uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrering för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgifter samt innehavare av F-skattsedel. Anbudsgivare ska vidare vara fri från obetalda skulder för sociala avgifter och skatter.

Stockholms universitet kommer att kontrollera detta genom Skatteverket och Bolagsverket. Svenska anbudsgivaren ska därför inte bifoga dokumentation som styrker att kraven uppfylls.

Utländsk leverantör ska bifoga motsvarande intyg översatta från sitt hemlandsspråk till svenska eller engelska som visar att de uppfyller lagstadgade krav avseende registrering och skatt ovan.

Uteslutning av leverantör

Uteslutning av anbudsgivare kommer att ske om omständigheter enligt 13 kap. 1-3 § LOU föreligger.

Krav på varan/tjänsten

Produkter som önskas direktupphandlas:

A: 1st Extern Recorder

B: 2st trådlösa myggmikrofon-kit

C: 1st Videokamera

D: 1st Web Presenter

E: 1st Fysiskt interface

Anbudet kan avse enstaka ovanstående produkter eller kombinationer av dessa. Anbudsgivare kan således lämna anbud på en eller flera av produkterna.

Kravspecifikationer följer nedan:

A:

Extern Recorder

- Krav på stöd för 4K-upplösning

- Krav på stöd för HDR-video (gäller dynamiskt omfång)

- Krav på XLR-in och utgångar för ljud

- Krav på LTC/Genlock

- Bör ha Quad-SDI

- Bör ha en PQ (ST-2084) ingång, så att den kan användas vid färgkorrigering

- Bör även ha en utgång för PQ (ST-2084) så att den kan kopplas till externa monitorer.

- Bör även kunna spela in 10-bitar 4:2:2 ProRes

- Bör kunna spela in Raw, ProRes RAW och DNxHR-inspelning

- Bör ha SSD som lagringsmedium

- Bör ha en touchskärm

- Bör ha en skärm med en ljusstyrka på minst 1000 NIT

Produktexempel: Atomos Shogun Inferno

https://www.atomos.com/shogun-inferno

B:

Trådlösa myggmikrofon-kit med sändarenhet och mottagarenhet:

- Krav: Frekvensområde som är godkänt av Post och Telestyrelsen(PTS) t.ex frekvensområde 566-608MHz

- Krav: Frekvensomfång (mikrofon) 80 ..... 18000 Hz 

- Krav: Signal-brusförhållande > 110 dB (A) 

- Krav: THD, total harmonisk distorsion <0,9 % 

- Krav: Produkten ska vara konstruerad i enlighet med ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC 

- Krav på ingångar/utgångar

              *Audio-XLR-kontakt 3,5 mm jack 

              *Audio utgångsnivå (balanserad) +10 dBu max

- Krav: det ska ingå en rundstrålande/rundfångande elektret-mikrofon med clip-on-fäste 

- Bör ha RF uteffekt: 30 mW 

- Bör ha Drifttid: cirka 8 h

- Bör ha stöd för minst 10 st. olika förinställningar (presets) 

Produktexempel: Sennheiser ew-112-p G3

https://en-ae.sennheiser.com/ew-112-p-g3

C:

Videokamera

- Krav Professionell videokamera med minst 10 bitars, 4:2:2, 4K inspelning internt.

- Krav på möjlig RAW-inspelning, 10-16 bitar, internt eller externt till recorder.

- Krav på Super-35 sensor, bör vara FF (Full Frame).

- Krav på ett kontrastomfång om minst 13 bländarsteg, bör vara högre.

- Krav på dual native ISO, där det lägre ISO-talet bör vara mellan 400-800 och det högre mellan 2500-5000

- Krav på olika codec i olika grader av kompression, där de med minst kompression bör ha en bitrate om minst 300 mb/s

- Krav på utbytbar optik med EF-fattning (passar den optik vi har idag).

- Krav: Produkten ska vara konstruerad i enlighet med ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC

- Bör ha VFR/HFR upp till minst 60fps, eller högre vid lägre upplösning, dock ej lägre än 1080p.

- Bör ha minst två XLR-ingångar.

- Bör ha full HDMI och/eller SDI-utgångar för live-sändning

- Bör ha LCD-monitor och/eller EVF

- Bör drivas av en stabil mjukvara, med möjlighet till uppgradering

- Bör ha billigt lagringsmedia, SD-kort eller SSD-diskar.

Produktexempel: Panasonic Cinema Compact Camera AU-EVA 1

https://business.panasonic.se/professional-camera/products-and-accessories/panasonic-broadcast-proav-professional-cameras/range-of-professional-camcorders/au-eva1brcinema-compact-camera-3

D:

En web-caster eller web-presenter som konverterar i realtid signaler från en eller flera kameror och anpassar det för direktsändning till webben.

- Krav på att kunna hantera och konvertera upp till och med 4K-upplösning

- Krav på att fungera med PC, Mac och Linux-datorer.

- Krav på XLR-ljudingångar eller motsvarande

- Bör fungera med ett flertal olika mjukvaror och plattformar för web-tv, så som exempelvis Skype, Open broadcasting och Facebook live

- Bör ha HDMI, LAN och SDI som in/utgångar

Produktexempel: Black Magic Design web presenter

https://www.blackmagicdesign.com/se/products/blackmagicwebpresenter

E:

Ett fysiskt interface till en web-caster eller web-presenter som konverterar och underlättar för direktsändning till webben.

- Krav på att kunna hantera och konvertera upp till och med 4K-upplösning

- Krav på att fungera med PC, Mac och Linux-datorer.

- Bör vara enkel att hantera och ha ett tydligt gränssnitt

Produktexempel: Black Magic Design Teranex mini - smart panel

https://www.blackmagicdesign.com/se/products/teranexmini

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-05-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-05-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr SU-323-2.2.3-0211-18