Stockholms Universitet Hyra av AV-utrustning, teknikpersonal och eventmateriel

Hyra av AV-utrustning, teknikpersonal och eventmateriel

Stockholms universitet, Stockholm

Uppdraget avser hyra av AV-teknik och AV-personal såsom ljud, ljus bild och broadcast utrustning men även möbler, scendekor, utställningsmaterial och liknande, till olika arrangemang/event som anordnas på eller utav Stockholms universitet samt komplettering till SU egna teknik som finns i hörsalar och lärosalar.

Uppdraget avser hyra av AV-teknik och AV-personal såsom ljud, ljus bild och broadcast utrustning men även möbler, scendekor, utställningsmaterial och liknande, till olika arrangemang/event som anordnas på eller utav Stockholms universitet samt komplettering till SU egna teknik som finns i hörsalar och lärosalar.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad B, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Hyra av AV-utrustning, eventmateriel och personal.

Stockholms Universitet har behov av att hyra AV-teknik och AV-personal såsom ljud, ljus bild och broadcast utrustning men även möbler, scendekor, utställningsmaterial och liknande, till olika arrangemang/event som anordnas på eller utav Stockholms universitet samt komplettering till Bs egna teknik som finns i hörsalar och lärosalar.

Stockholms universitet arrangerar event genom bland annat Konferensservice. Konferensservice har verksamhet i byggnaden Aula Magna som är en hörsal för upp till 1200 personer. Här arrangeras föreläsningar, akademiska konferenser, akademiska högtider och Nobelföreläsningar varje år där det ofta spelas in och streamas ”live” ut till olika websidor eller play sidor.

I dessa sammanhang behövs ofta kompletteringar till egen teknik för att ” skräddarsy” de tekniskt efterfrågade önskemålen. På universitetet finns också utställningshallar (Accelerator) för konst som också behöver kompletteringar av utrustning till utställningar med mera. Förutom dessa ställen sker arrangemang även på övriga campus som t ex. Kista, Kräftriket och Albano.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitetOrganisationsnummer: 202100-3062106 91 Stockholm

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-4297-19