Stockholms Universitet Helikoptertransporter

Helikoptertransporter

Stockholms universitet, Stockholm

Helikoptertransporttjänster åt Tarfala forskningsstation. Tjänsterna omfattar såväl persontransporter som transporter av varor och utrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-08-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

463-0056-17