Stockholms Universitet Hantverkartjänster

Hantverkartjänster

Stockholms universitet, Stockholm

Se dokument

Se dokument

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för hantverkstjänster

SU är den upphandlande myndigheten och ansvarar för hela upphandlingsprocessen. SU kommer, efter genomförandet av upphandlingen, att ingå ramavtal med de vinnande anbudsgivarna.

Tecknade ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitet

Organisationsnummer: 202100-3062

106 91 Stockholm

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av den fria grundforskningen. All forskning vid universitetet ska eftersträva att vara nationellt ledande och internationellt framstående. Universitet är ett av landets största lärosäten med cirka 33 000 studenter, 1 700 doktorander och cirka 5 500 medarbetare. Miljön är mångkulturell och på vissa institutioner är engelska arbetsspråket.

Inköps- och upphandlingssektionen vid Stockholms universitet genomför upphandlingar för universitets vägnar, medan beställningar och direktupphandlingar hanteras av de berörda institutionerna och motsvarande.För närvarande består organisationen av 4 fakulteter, 56 institutioner och 12 administrativa enheter.

Mer information om Stockholms universitets verksamhet finns att tillgå på www.su.se.

Fastighetsavdelningen på SU har rätt att avropa på detta avtal.

Bakgrund och omfattning

SU köper idag dessa tjänster för ca 500 000 årligen.

Kommande behov kan komma att överstiga eller understiga här angivna kvantiteter. SU lämnar ingen volymgaranti utan Anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-4024-19