Stockholms Universitet Handledning av studenter vid Psykologiska institutionen

Handledning av studenter vid Psykologiska institutionen

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandlingen avser konsulttjänster för genomförande av delar av utbildningarna Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet..

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-308-0040-22