Stockholms Universitet Gas för laborativ verksamhet

Gas för laborativ verksamhet

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandling av gas för laborativ verksamhet.

Vi emotser ert anbud avseende Gas för laborativ verksamhet i enlighet med upphandlingsdokumentet och däri förtecknade handlingar.

Upphandlingen avser en del, dvs en leverantör antas.

Tecknat avtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner, enheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare (B).

UF3.1.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandling av gas för laborativ verksamhet.

UF1 ALLMÄN ORIENTERING

Dessa föreskrifter är upprättade i enlighet med Upphandlingsföreskrifter ingående i Aff, Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster.

Koder och rubriker följer denna struktur.

Pyramidregeln: Det som skrivs under en kod och rubrik på högre nivå gäller för samtliga underordnade koder och rubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som tex skrivs under koden UF, gäller således för UF3, UF3.1 o s v, om annat inte anges under dessa underordnade koder.

För upphandlingen gäller Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) med tillämpning av regler gällande över tröskelvärdet.

Vi emotser ert anbud avseende Gas för laborativ verksamhet i enlighet med upphandlingsdokumentet och däri förtecknade handlingar.

Upphandlingen avser en del, dvs en leverantör antas.

Tecknat ramavtal kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner, enheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till SU, i fortsättningen kallade beställare (B).

UF3.1.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-04-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0588-21