Stockholms Universitet Förvaltning av Weibo och WeChat-2022

Förvaltning av Weibo och WeChat-2022

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitet avser att upphandla förvaltning av kommunikationstjänsterna Weibo och WeChat.

Samverkansavdelningen vid Stockholms universitet sköter kommunikationstjänster för universitetet, däribland ingår kommunikation gentemot internationella studenter och rekrytering av potentiella kinesiska studenter i synnerhet på masternivå. Sociala medier såsom Facebook, YouTube och Twitter fungerar inte i Kina som istället använder de egna kommunikationskanalerna Weibo och WeChat.

För ytterligare information avseende upphandlingens innehåll hänvisas intressenter till Kapitel 3. Kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0446-22