Stockholms Universitet Förhandlare Fastighetsavdelningen

Förhandlare Fastighetsavdelningen

Stockholms universitet, Stockholm

Denna upphandling avser följande konsultkategorier:

— Hyresförhandlare universitetslokaler.

— Hyresförhandlare bostäder.

— Byggnadsteknisk förhandlare.

Upphandling kommer att generera ramavtal för avrop av konsulttjänster beroende på beställarens behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-08-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0573-18