Stockholms Universitet Företagshälsovård och närliggande tjänster

Företagshälsovård och närliggande tjänster

Stockholms universitet, Stockholm

Stockholms universitets upphandling av ramavtal för Företagshälsovård

Företagshälsovård och närliggande tjänster

Stockholms universitets upphandling av ramavtal för Företagshälsovård

Företagshälsovård och närliggande tjänster

Stockholms universitets upphandling av ramavtal för Företagshälsovård

Företagshälsovård och närliggande tjänster

Stockholms universitets upphandling av ramavtal för Företagshälsovård

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-0200-23