Stockholms Universitet Externa Miljörevisionstjänster

Externa Miljörevisionstjänster

Stockholms universitet, Stockholm

Upphandlingen avser externa miljörevisionstjänster avseende universitetets miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS.

Inbjudan till upphandling

Stockholms universitet, i fortsättningen kallad SU, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende kontrakt för Externa Miljörevisionstjänster.

Tecknade kontrakt kommer att kunna användas av SU:s samtliga institutioner och motsvarande, i fortsättningen kallade beställare.

Upphandlande myndighet

Stockholms universitet

Organisationsnummer: 202100-3062

106 91 Stockholm

Omfattning

SU ämnar teckna kontrakt för området Externa Miljörevisionstjänster (Extern miljörevision) avseende universitetets miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS.

SU avser att teckna kontrakt med en (1) leverantörer, förutsatt att tillräckligt många anbud uppfyller ställda krav och villkor.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2019-12-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU FV-3420-19