Stockholms Universitet Elektronikkonstruktion

Elektronikkonstruktion

Stockholms universitet, Stockholm

Fysikum vid Stockholms universitet har behov av elektronikkompetens för att slutföra ett uppdrag vid ATLAS-detektorn på CERN.

I korta drag innebär uppdraget att slutföra och ändra/uppdatera elektronikschema och PCB-layout utifrån en väldefinierad lista över ändringar (action list). Schema och PCB layout i dess nuvarande version (kortet är till ca 90% färdigställt) finns tillgängliga i programvaran Altium Designer.

Vid intresse kontakta Fysikum för att få tillgång till ett komplett underlag för uppdraget, senaste versionen av schema och PCB-layout samt de ändringar som behöver implementeras i schema och layout. Uppdraget är väldigt tidskritiskt och skall helst vara slutfört innan årsskiftet 23/24.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-402-0099-23