Stockholms Universitet Drivmedelsupphandling åt Östersjöcentrums verksamhet inom Askölaboratoriet

Drivmedelsupphandling åt Östersjöcentrums verksamhet inom Askölaboratoriet

Stockholms universitet, Stockholm

Drivmedelsupphandling åt Östersjöcentrums infrastrukturs verksamhet inom Askölaboratoriet och dess fartyg, båtar samt övrig maskinpark.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SU-484-2.2.2-0019-17